fredag 20 oktober 2017

Till röd-gröna. Avveckla inte boendet för min mamma.


Jag brukar inte blanda mig i den vanliga höger-vänster-debatten här. Men ska göra ett undantag.

Min mamma är dement. Hon bor på Valkyrian i Tomelilla. Det är privatägt. Jag har själv jobbat inom kommunal äldreomsorg några somrar som ung. Valkyrian är den bästa äldreomsorg jag mött. Jag försökte verkligen pressa min mamma om hon var missnöjd med något men det var hon inte. De boende får välja mellan flera rätter när det gäller lunch (eller middag som vi kallar det i Skåne). Varje dag finns det aktiviteter. På ett kommunalt boende hade det kanske funnits en skylt - Roswita Persson. Här fanns istället budskapet "Här bor Roswita". Det är sådana detaljer som gör ett boende trivsammare.

Dåliga verksamheter - privata som offentliga - ska avvecklas.

Det enda jag vill med den här berättelsen är att förklara att Valkyrian är bra privatägd äldreomsorg. Jag vet mycket väl att det finns dåliga vinstdrivande verksamheter inom välfärdssektorn. Precis som det finns misskötta offentligt ägda sådana. Forskningen visar att privat och offentlig äldreomsorg är ungefär lika bra. Men olika alternativ kan inspirera till förbättringar. Dåliga verksamheter - privata eller offentliga - ska avvecklas.

Nu vill röd-gröna politiker att ett boende som Valkyrian ska avvecklas. Eftersom Alliansen och Sverigedemokraterna har majoritet i riksdagen och lär få det i riksdagen efter valet 2018 blir det förmodligen inte verklighet. Att det är v som drivande är ingen hemlighet. Men det finns många kloka pragmatiska socialdemokrater. Kjell-Olof Feldt är en sådan. Socialdemokraterna har jämlikhet som mål - men metoderna kan variera. Ge inte efter för Vänsterpartiet.

Avveckla inte boendet för min mamma.torsdag 19 oktober 2017

Alla ryssar är faktiskt inte homofober.Sedan några år fokuserar jag på HBTQ-politik i Sverige och HBTQ-kultur. Men jag ska här göra ett av få undantag och kommentera situationen i ett annat land.

Jag älskar eurodisco. Det vet de flesta som följer min blogg. På 1980-talet var det Västtyskland som var främsta marknaden för den, idag är det Ryssland och Polen. Utan ryssar hade det gjorts betydligt färre nya låtar inom genren. Jag är inte russofil, däremot germanofil, jag är intresserad av tysk kultur.

Men ibland blir det bara för svepande negativa attityder om ryska folket. Tolka mig rätt.

1. Jag är för att Sverige ska bli medlem i NATO.
2. Putin är en halvdiktator och ett hot emot grannländer.

Det finns även HBTQ-vänliga ryssar.

Trots det vill jag förtydliga att en betydande minoritet av unga i Moskva och Sankt Petersburg är HBTQ-vänliga. Det finns förmodligen fler gay-klubbar i de två städerna än det fanns i hela Norden på 1980-talet. Den officiella politiken är tydligt HBTQ-fientlig och det ska givetvis kritiseras. Men det finns också ett annat Ryssland.

Det som är tydligt är att många ryssar har en dubbelmoral. Vad samkönade par gör i sina privata bostäder eller på gayklubbar är inget problem om de bara utåt låtsas vara heterosexuella. Det är givetvis en förfärlig attityd. Men ska man förstå attityderna i Ryssland är det viktigt att konstatera det.

Andelen i Ryssland som tycker samkönade relationer är "moraliskt acceptabelt" är ca 15 %. Det är givetvis bedrövligt. Men det är samma nivå som i Kina. Det är en högre nivå än i alla arabländer förutom Libanon där andelen är närmare 20 %. Min poäng är att bunta ihop alla (heterosexuella) ryssar som homofober är kontraproduktivt.

Ryssland på andraplatsen.

Jag har möjlighet att följa statistiken var min bloggbesökare är ifrån. Sverige är självklart etta men förvånande nog hamnar Ryssland på andraplatsen. Men det där går i perioder. Någon vecka blir det många som följer bloggen därifrån för att sedan i princip försvinna. Nu tror jag inte det finns många svenskspråkiga HBTQ-personer i det landet utan det handlar om något annat. Om att det finns "trollfabriker" i Ryssland som följer debatter i västländer.

Inte för att jag tror min blogg är intressant för dem. Men det visar ett intresse från den ryska statsledningen gentemot bloggare i väst. Och det känns sådär.
L:s partistyrelse försiktigt positiv till HBT-museum.


Det här är fjärde delen av min granskning av handlingarna inför Liberalernas landsmöte (kongress) i november.

I motion M6 vill några l-politiker, bland dem Mats Nordström som är ordförande för HBT-liberalerna, att det bör inrättas ett HBT-museum i Sverige.
.... För att manifestera detta, bevara hbt-gruppens kulturarv och för att stärka Sverige som en attraktiv destination för hbt-resenärer och andra besökare, så menar HBT-liberaler att Liberalerna ska verka för ett hbt-museum. Museer sitter i dag med samlingar som i huvudsak beskriver heterosexuellas historia. Den hbt-historia som finns tolkas ofta heteronormativt.... En organisation eller institution som har kapacitet och kunskap att driva ett hbt-museum bör därför erhålla verksamhetsstöd och den svenska staten bör anvisa ny lokalisering på central plats i Stockholm eller i befintligt lämpligt museum för att säkerställa dokumentation samt utställnings- och museiproduktion.
Partistyrelsen försiktigt positiv till HBT-museum.
.... Partistyrelsen delar uppfattningen att det är angeläget att kunskapen om hur individers liv och vardag gestaltats beroende på skilda livsvillkor beroende på sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck behöver tas tillvara, och att hbt-personer liv och historia behöver dokumenteras. Liberalerna har därför i riksdagen motionerat om att det bör utredas hur det museala ansvaret för att dokumentera hbt-historia i Sverige kan organiseras framöver. Detta bör i sak tillgodose motionen....
Det är intressant, och välkommet, att partistyrelsen yrkar bifall till motionen. Vanligen fattas det inte beslut på partiers kongresser om inrättande av ett nytt museum. Och det vet också partistyrelsen. Men genom att yrka bifall trots det signalerar den att den håller med i sak.

HBTQ.

I motion J17 resoneras det om HBTQ.
.... I partiprogrammet har däremot queerperspektivet fallit bort och det enda som skrivs är hbt. Queerpersoner bör givetvis inkluderas även där. Liberala Ungdomsförbundet Storstockholm yrkar därför att ordet ”hbt” ersätts med ”hbtq” på samtliga platser i partiprogrammet....
Partistyrelsen vill motionen ska betraktas som besvarad med följande motivering.
.... I motion J17 yrkas att partiprogrammets skrivningar om ”hbt” genomgående ändras till ”hbtq”. Partistyrelsen anser att den semantiska skillnaden mellan ”hbt” och ”hbtq” inte bör överdrivas och noterar också att det liberala förbundet HBT-liberaler valt att behålla förkortningen ”hbt” i sitt namn....

onsdag 18 oktober 2017

Absurda argument från partistyrelsen i l om manlig omskärelse.


Det här är tredje delen av min granskning av handlingarna inför Liberalernas landsmöte.

Partistyrelsen yrkar bifall till följande förslag från skolpolitiska arbetsgruppen.
.... Rektor ansvarar för att hbt-kunskap finns bland skolans personal....
. I motion L59 föreslås att staten ska främja genuspedagogik.
.... En statlig utredning, Jämställd förskola, framhöll 2006 att det som behövdes inom genusområdet inte var ytterligare lagar och förordningar utan mer kunskap. Därför föreslog utredningen en permanentning av försöksverksamheten med utbildning av genuspedagoger och anställning av dessa som hade inletts i början av 2000-talet. Tyvärr resulterade inte utredningens förslag i någon proposition. Den specifika utbildningen av genuspedagoger lades ner....
Genuspedagogik är en metod, inte ett mål.

Partistyrelsen vill den ska betraktas som besvarad med bl.a. följande kommentarer.
.... Partistyrelsen ställer sig positiv till motionen, men menar att det inte behövs fattas något särskilt beslut om att återgå till de förhållanden som gällde 2006 som motionären hänvisar till. I dag är det så att ett stort antal lärosäten runt om i Sverige erbjuder enstaka kurser och program för genuspedagogik ofta för målgruppen lärare. När det gäller anställningen av genuspedagoger är det ingen statlig budgetfråga utan en uppgift för kommunerna....
Jag håller med partistyrelsen där. Genuspedagogik är inte något mål i sig utan en av flera metoder för att nå jämställdhet.

Förslag om att förbjuda omskärelse av pojkar.

Två l-politiker föreslår i motion G57 att omskärelse av pojkar bör förbjudas. I motion G58 vill Magnus Liljegren och Andreas Froby, båda från Stockholmsområdet, att "hälso- och sjukvården genom dialog med trossamfund ska verka för att antalet pojkar som omskärs minskar" och "att all omskärelse av pojkar ska föregås av ett samtal på BVC om risker och konsekvenser av omskärelse".

Jag håller med Liljegren och Froby. Liberalernas partistyrelse borde yrkat bifall till motionen. Det är en pragmatisk kompromiss. Det finns olika perspektiv men på sikt bör den sedvänjan förbjudas. Om någon vuxen man vill bli av med sin förhud ska det vara möjligt, att göra ingrepp på bebisar är oacceptabelt. Partistyrelsen yrkar avslag på motion G57 och att G58 bör betraktas som besvarad. 
.... Omskärelse av pojkar är en tradition i många kulturer och kan medföra positiva aspekter för barnet i form av identitetsskapande och en känsla av tillhörighet....
Individen skapar identitet själv.

Argumentet är närmast absurt. Identitet skapar en människa själv. Inte genom tvångsingrepp. Det är givetvis möjligt att männen och kvinnorna i Liberalernas partistyrelse får en känsla av tillhörighet genom att de vet att de flesta av dem inte är omskurna eller könsstympade. För de flesta individer handlar tillhörighet om annat.

tisdag 17 oktober 2017

Tyvärr är partistyrelsen i l emot civiläktenskap.


Det här är andra delen av min granskning av handlingarna till Liberalernas landsmöte i november.

I motionerna E49, E50 och E51 föreslår bl.a. Liberalerna Västsverige, Mats Nordström (bilden) som är ordförande i HBT-liberalerna och riksdagsledamoten Bengt Eliasson att Sverige inför civiläktenskap. Alltså att bara borgerliga vigslar är juridiskt giltiga. Sedan kan det genomföras någon religiös ceremoni efteråt. Ett sådant system finns i bl.a. Tyskland och Frankrike. Främsta argumentet i motionerna är att vissa samfund vägrar viga samkönade par. Från motion E50.
.... Liberalerna tog därför vid landsmötet 2015 ställning till att diskriminering i samband med myndighetsutövning inte ska vara tillåtet. I praktiken har partiet redan tagit ställning för att inrätta civiläktenskap. Detta bör bekräftas av ett beslut av landsmötet 2017, som tydliggör att Liberalerna inte accepterar en samvetsklausul i nuvarande lagstiftning.
Partistyrelsen i l mer resonerande om civiläktenskap.
Partistyrelsen vill avslå motionerna med bl.a. följande kommentarer.
.... De par som i dag kan och vill gifta sig inom ett trossamfund måste däremot i ett system med civiläktenskap gifta sig två gånger: först en civil vigsel och sedan en religiös ceremoni. Rent praktiskt vore denna reform en försämring, samtidigt som den för övriga par inte innebär någon praktisk förbättring. Det nuvarande systemet med valfrihet mellan vigsel inom trossamfund och borgerlig vigsel har funnits under mycket lång tid och har en stark folklig förankring. Det framgår inte minst av att ett stort antal par väljer att ingå äktenskap genom vigsel i samfund.... Det går att anföra goda argument för både civiläktenskap och dagens system, men sammantaget anser partistyrelsen argumenten för att behålla dagens system väger över. Valfriheten mellan borgerlig vigsel och vigsel i trossamfund bör alltså behållas....
Partistyrelsen i l är mer nyanserad än inför tidigare landsmötesmotioner om civiläktenskap. Trots det är resonemanget fel. Argumentet att folk skulle tycka det är svårt med två vigselceremonier är något udda. De flesta människor gifter sig inte många gånger. Folk klarar säkert av två ceremonier. Att människor väljer att viga sig inom ett samfund måste inte betyda att de är emot civiläktenskap. Att införa civiläktenskap är inte en av de viktigaste reformerna i Sverige men principiellt är det rätt.

Partistyrelsen vill behålla bidrag till religiösa samfund.

Några l-politiker vill i motion E51 även att staten avskaffar bidragen till religiösa samfund. Något som framförs även i motionerna M20 och M21.
.... Staten delar varje år ut statligt stöd till trossamfund genom Nämnden för statligt stöd till Trossamfund. 2015 delades närmare 100 miljoner kronor ut bl.a. till Pingstkyrkan som har en dokumenterat problematisk syn på homosexualitet. Även Sveriges förenade Muslimer, SMF, fick stöd. En förening som i dagarna blev av med bidrag och dessutom blev återbetalningsskyldiga till en annan statlig myndighet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, för att man under lång tid spridit våldsbejakande islamism, hets mot homosexuella och kvinnofientligt material. Dessutom, hör och häpna, utgår bidrag till den danska och norska kyrkan! Detta är rent ut sagt stötande och måste få ett slut.....
Partistyrelsen yrkar avslag med bl.a. följande kommentarer.
.... För den som anser att staten inte alls ska ge något ekonomiskt stöd till civilsamhället är saken enkel. Eftersom trossamfunden är en del av civilsamhället ska i så fall inte heller dessa ha stöd. Men Liberalerna har sedan mycket länge tagit ställning för att det är principiellt försvarbart och även önskvärt att staten ger ekonomiskt stöd till civilsamhället. Är det i så fall möjligt att förena bidragsgivning till trossamfund med principen om att staten ska vara religiöst neutral? Ja, förutsatt att bidragsgivningen inte snedvrids så att staten medvetet gynnar en viss religion och förutsatt att bidragssystemet inte är utformat så att staten gynnar religiösa samfund mer än de sekulära delarna av civilsamhället. Motionärerna framför argumentet att en sekulär stat förutsätter att inga bidrag ges till trossamfund. Men ett sådant resonemang leder fram till ståndpunkten att staten inte ska ge bidrag till vissa delar av civilsamhället just därför att det där förekommer religionsutövning. I så fall är staten inte neutral utan snarare avståndstagande till religion.... Partistyrelsen anser därför att den del av civilsamhället som utgörs av trossamfund inte ska uteslutas från bidragsgivning enbart för att de är religiöst grundade. Ett sådant ställningstagande skulle innebära att staten tar ställning mot trossamfund, vilket i sig är oförenligt med principen om religiös neutralitet. Samtidigt ska inte staten oskäligt gynna trossamfund framför andra delar av civilsamhället. Med tanke på de bidragsbelopp det här är fråga om kan inte partistyrelsen finna att det skulle vara fallet....
Svenska skattebetalare ska inte sponsra reaktionära samfund.

Partistyrelsen har delvis rätt. Dock är det inte så att alla föreningar, eller ens de flesta, har rätt till ett visst bidrag för varje medlem. Staten betalade ut ca 90 miljoner kronor till religiösa samfund 2016. Det främsta problemet är annars inte nivån i sig utan att bidragen betalas ut även till samfund som är homofientliga och reaktionära i övrigt. Det är bra att s-mp-regeringen tillsatt en utredning för att modernisera regelverket för statsbidrag till samfunden. Ett nytt skärpt regelverk kan få som resultat att homofientliga samfund riskerar förlora sina statsbidrag. I Sverige är samtliga muslimska och ca hälften av de kristna emot samkönade relationer.

I ett fritt samhälle är det tillåtet för extremt patriarkala samfund att sprida reaktionära unkna värderingar. Men svenska skattebetalare ska inte sponsra det.

måndag 16 oktober 2017

Partistyrelsen i l negativ till att funktionshindrade ska få skydd av hetslagen.Liberalerna håller sitt landsmöte (kongress) 17-19 november i Västerås. Partiet har profilerat sig som HBTQ-vänligast inom Alliansen, även om Moderaterna och Centerpartiet inte är långt efter. Det här är första delen av min granskning av handlingarna inför landsmötet.

I motion E35 vill några l-politiker, bland dem f.d. riksdagsledamoten Maria Lundqvist-Brömster, att funktionshindrade ska få bättre juridiskt skydd emot hatbrott. Från motionen.
.... Men varken hets mot folkgrupplagstiftningen, reglerna i brottsbalken om olaga diskriminering eller reglerna om straffskärpning nämner personer med funktionsnedsättning. I dag är det endast Norge bland de nordiska länderna som har en hatbrottslagstiftningen som uttryckligen nämner funktionsnedsättning eller funktionshinder....
Partistyrelsen för att funktionshinder explicit ska vara med i straffskärpningsparagrafen.
.... Den så kallade straffskärpningsparagrafen i brottsbalken innebär bland annat att straffvärdet blir högre för brott som begås för att kränka offret på grund av hens tillhörighet till viss grupp. Liberalerna har redan tidigare tagit ställning för att denna paragraf behöver breddas, och partistyrelsen instämmer i att den uttryckligen också bör omfatta brott som begås för att kränka personer med funktionsnedsättning.... Det finns dock ingen självklar princip som säger att alla grupper som omfattas av den allmänna lagstiftningens diskrimineringsskydd också ska innefattas av grundlagens förbud mot hets mot folkgrupp.... Det finns inte i dag något underlag som ger belägg för att det är nödvändigt att bredda bestämmelsen om hets mot folkgrupp till att omfatta även hets mot personer med funktionsnedsättning och partistyrelsen är därför inte beredd att ställa sig bakom ett sådant förslag....
Bara v vill utreda förbud emot hets emot funktionshindrade.

Jag håller med partistyrelsen i l om att det är oproblematiskt att funktionshinder explicit blir en del av straffskärpningsparagrafen. Det här är inte en HBTQ-reform egentligen men handlar om kampen emot diskriminering och hatbrott. Själv har jag inte tagit ställning för att funktionshindrade ska bli inkluderade i hetslagen.

Fascister attackerade funktionshindrade som "mindervärdiga" på 1930-talet. Den typen av propaganda från högerextremister har dock senaste decennierna blivit ovanlig i Sverige. Det betyder dock inte att attityderna försvunnit. Och många funktionshindrade vittnar om trakasserier och diskriminering i sin vardag.  Yttrandefriheten är dock central i ett demokratiskt samhälle. Men det är  motiverat att starta en utredning om hets emot gruppen funktionshindrade bör förbjudas. Hittills har bara Vänsterpartiet bland riksdagspartierna tagit ställning för en sådan utredning.

söndag 15 oktober 2017

M har fel och muf rätt om tiggeriförbud.Moderaterna har nyss avslutat sin stämma (kongress). Jag har tidigare publicerat dels en bloggpost om stämman här, dels att jag är för att skärpa kraven för att få bli svensk medborgare, något som m anslutit sig till. Majoriteten av ombuden beslutade dock tyvärr även att stödja partistyrelsens förslag om nationellt tiggeriförbud. 

M vill att det fortsatt ska vara tillåtet att be om pengar för den som förlorat sin plånbok. Det är vanemässigt tiggande de vill förbjuda. Men att i lag förbjuda människor att söka ekonomisk hjälp från andra människor är ett betydande ingrepp i en västerländsk demokrati och emot civilsamhället (den del av samhället som varken utgörs av stat eller marknad).

Att förbjuda tiggeri är inte proportionellt.

Moderaterna har rätt i att tiggeri inte är lösningen för romer från Rumänien och Bulgarien. Ibland utnyttjas människor av ligor, det är dock givetvis redan förbjudet. Fokus bör vara på att det offentliga inte ska främja tiggande. Riksdagen har röstat igenom en lag som förbättrar markägares rätt att få ockupanter avhysta. Det kan krävas fler åtgärder. Flera ombud som är engagerade i Moderata ungdomsförbundet argumenterade emot ett generellt tiggeriförbud och hänvisade till att det främst handlar om att värna äganderätten. Förslag om att tillåta butiksägare att kräva att folk som tigger just utanför ingången att flytta sig några meter om det stör kunder är intressant.

Det viktigaste annars är det som görs inom EU, trycket emot Rumänien och Bulgarien bör öka att bekämpa utanförskap och diskriminering. Det måste finnas någon typ av proportionalitet när riksdagen beslutar om åtgärder. Att förbjuda vanemässigt tiggande generellt är fel metod.

Förbud löser inte varje socialt problem.

fredag 13 oktober 2017

C ännu emot införande av ett tredje juridiskt kön.


För några dagar sedan avslöjade jag att Centerpartiet var nära att få en bättre HBTQ-politik vid stämman (kongressen). Dock var det otydligt vad partiet egentligen beslutade om när det gäller införande av ett tredje juridiskt kön. Därför mailade jag bl.a. följande.
....Men ännu är det otydligt vad c i sak nu tycker om införande av möjligheten att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Vilket stämmer bäst med partiets attityd efter stämman? Att c säger "möjligen" eller "nej" till reformen?...
Inger Fredriksson från partikansliet har mailat bl.a. följande.
.... Partistämman sa nej till ett tredje juridiskt kön....
S-mp-regeringen har ännu inte tillsatt utredning.

En nästan enig kommitté vid stämman ville att c skulle bli för reformen men majoriteten av ombuden följde tyvärr partistyrelsen.

Bland riksdagspartierna är Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna för att införa möjligheten att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Socialdemokraterna är positivt till en utredning av reformen. Någon sådan har dock ännu inte tillsatts av s-mp-regeringen. Trots de båda partierna lovade det 2014 om de skulle bli regeringspartier. Moderaterna är tveksamma medan Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och alltså även Centerpartiet är emot.

onsdag 11 oktober 2017

HBTQ-kultur. Patrik en rosa pingvin - Rickards och Chamberlain.


Från presentationen av Patrik en rosa pingvin (2014) av Lynne Rickards och Margaret Chamberlain.
... Patrik vaknar upp en morgon och upptäcker att han är rosa! Kan en pojke vara rosa? undrar han med fasa. Att känna sig annorlunda kan vara svårt och resan mot framgång kan kännas både lång och tröttsam. Följ med på Patriks resa ända till Afrikas kontinent för att se vad han finner där – sig själv kanske. En riktigt rar bok om att vara annorlunda och lyckad på samma gång....
Det här är något så ovanligt som en barnbok som både är bra och tydligt politisk. Visst är budskapet explicit om rätten att vara annorlunda och om att bekämpa förlegade könsroller. Men det anpassas till målgruppen, främst 1-3-åringar. Och ska man vara noga finns det en viss kritik även emot identitetspolitiken. En pingvin och en flamingo måste inte ha mycket gemensamt bara för att båda är rosa.

Bäst är illustrationerna av Margaret Chamberlain. De är i retro-stil. Ofta enkla men inte utan intressanta detaljer.

tisdag 10 oktober 2017

C internt oense om tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer.En betydande minoritet i c vill att partiet ska få en radikalare HBTQ-politik. Det blev tydligt vid partiets stämma för några veckor sedan. En nästan enig kommitté (som behandlar motioner inom ett visst politiskt område) ville yrka bifall till följande.
.... Centerpartiet ska verka för en förändring av lagstiftningen som möjliggör fler juridiska vårdnadshavare än två.... Centerpartiet tar ställning för införandet av ett tredje juridiskt kön.... Att Centerpartiet tar ställning för att det på sikt genomförs ett nytt personnummer i form av så kallat könsneutralt personnummer. Vi vill se till att de personer som i dag och framöver genomgår köns - och identitetskorrigering kan få samma rätt och skyldighet att få vara juridisk person som andra....
C-distriktet i Skåne har tagit ställning både för införande av ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer. Partistyrelsens representant Aphram Melki reserverade sig ensam till förmån för avslag när det gäller de tre reformerna. Tyvärr följde majoriteten av ombuden partistyrelsen.

C är emot att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare.

Jag brukar göra sammanställningar där jag ger partier poäng efter vad de har för attityd till diverse HBT-reformer. Hade stämmoombuden följt kommitténs yrkanden hade Centerpartiet passerat Liberalerna som HBT-vänligaste borgerliga partiet och fått maxpoäng tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Piratpartiet.

Att partistyrelseledamöter och ombud yrkar avslag på ett visst yrkande måste annars inte betyda att de i sak är emot en viss reform. Ofta handlar det om att man inte gillar vissa formuleringar i motionen eller att partiet ännu inte är berett att stödja något. När det gäller att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare bör beslutet utan tvekan tolkas som att c är emot.

Otydligt om tredje juridiskt kön.

När det gäller könsneutrala personnummer bör c:s attityd bedömas som "möjligen" eftersom partistyrelsens av stämman godkända yttrande hänvisar till att det är positivt om det finns möjlighet till fortsatt könsindelad statistik, annars inte.

När det gäller införande av ett tredje juridiskt kön är situationen nu oklar. Partistyrelsen meddelar att den har "förståelse" för att vissa vill tillhöra ett tredje juridiskt kön men att partiet helst vill att lagar ska vara könsneutrala. Att tillåta folk att varken juridiskt identifieras som man eller kvinna har dock inte något med könsneutralitet att göra, de är emot själva normen om två juridiska kön.

Jag har kontaktat c om beslutet betyder att partiet ännu har attityden "nej" till tredje juridiskt kön eller ändrat till "möjligen".