lördag 20 januari 2018

Porrmoralismen i v är pervers på riktigt.

 

Det här är femte och sista delen av min granskning av handlingarna inför v-kongressen i februari. V i Dalarna vill i motion E125 att följande ska vara med i valplattformen.
.... Barns rätt att slippa porr är en av kvinnorättsrörelsens nu viktigaste frågor. Vänsterpartiet vill begränsa tillgången till porr på internet genom att använda den teknik som finns tillgänglig för att minska risken att barn och ungdomar blir utsatta för porr. Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan måste samtidigt utvecklas. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är grundläggande i strävan för ett jämställt samhälle....
Notera att ungar som själva söker porr ska "slippa det". Något udda. Från motionen.
.... Vi har offentliga jämställdhetsideal och reagerar på sexistisk och kvinnohatande reklam, men det finns fortfarande arenor där samhället accepterar våld mot kvinnor, stereotypisering av manligt och kvinnligt, rasism och förnedring av kvinnor – porren. Dagens mainstreamporr består av grovt sexualiserat våld och förnedring av kvinnor och är tillgänglig två klick bort i varje mobil, surfplatta och dator – dygnet runt. Tiden då porr hittades i en tidning i skogen är långt borta. Genomsnittsåldern för när pojkar börjar titta på porr var för ett par år sedan 12 år, skulle samma undersökning göras om idag skulle genomsnittsåldern med all säkerhet vara lägre. Våra barn lär sig alltså att stoppa kukar så långt ned i halsen på tjejer att de kvävs är sex och detta budskap sitter de ensamma med på sina rum. En del hävdar att barn och unga (och vuxna) kan skilja på porrens ”fantasi” och verkligheten. Problemet är att porrens våld är reellt våld som verkliga kvinnor utsätts för, för att andra ska ha något att onanera till och för att mångmiljardindustrin, som porrindustrin är, ska tjäna pengar. För att begränsa spridningen av porr och skydda barn finns tekniska lösningar, till exempel filter, där standardläget är att inte ha tillgång till porr och där du för att få tillgång till porr måste verifiera att du är över 18 år, till exempel via Bank - ID. Skolor kan, och bör, också ha filter och spärrar på datorer , plattor och wifi, som komplement till policys kring porr och att ta upp porr i sex och samlevnadsundervisningen. Vi anser att frågan om porren är akut och att det är ovärdigt ett feministiskt solidariskt parti som arbetar för jämställdhet att inte prioritera och aktivt driva frågan om porrens skadeverkningar.....
Sexistisk reklam bör inte förbjudas.

Partistyrelsen yrkar avslag på motionen. Den hänvisar till att fokus i valplattformen bör vara på ekonomisk ojämlikhet och att det som finns med om jämställdhet är tillräckligt.
.... Det sexualiserade våld som utövas av män mot barn och kvinnor över hela världen, liksom det sexualiserade våld som hbtq-personer utsätts för, återspeglar och upprätthåller den patriarkala maktstrukturen.... Det sexualiserade våldet är strukturellt och systematiskt, samtidigt godtyckligt och oberäkneligt; det kan slå till när som helst, var som helst och mot vem som helst, så länge du är kvinna eller hbtq-person.... Våldet mot kvinnor och barn exploateras av porrindustrin, som blivit en vinstgivande kapitalistisk storindustri. Människohandel inom och över nationsgränser växer i omfattning. Det finns ett samband mellan pornografi och efterfrågan på sexuella tjänster. I pornografin framställs ofta kvinnor som prostituerade och som objekt för att tillfredsställa mäns sexuella behov. Pornografi på nätet och en sexistisk populärkultur har dessvärre fått funktionen som ”sexualupplysning” åt unga människor i brist på en modern sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Partistyrelsen konstaterar att Vänsterpartiet arbetar för att förebygga sexualbrott, för att underlätta och förbättra villkoren för de personer som utsätts för sexualbrott samt för att förbättra och göra rättsprocessen mer rättssäker. Parallellt med att vi ställer krav på en ändrad lagstiftning arbetar vi även för att motverka att stereotypa könsroller reproduceras. Det förebyggande och våldspreventiva arbetet behöver utvecklas och stärkas. Dessutom behöver det psykosociala stödet till dem som blivit utsatta för sexuellt våld för bättras. En nationell handlingsplan mot våldtäkt och sexuellt våld bör tas fram. Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan behöver utvecklas, det bör införas feministiskt självförsvar i skolan från årskurs sju och sexistisk reklam bör förbjudas..... 
Ohelig allians mellan högerkristna och radikalfeminister.

Vänsterpartiet är inte ensamt om att ägna sig åt den här typen av porrmoralism. Här förenas högerkristna i en ohelig allians med radikalfeminister. "Sex bör helst vara förenat med kärlek". Det är unken moralism och inget annat. Republikanska politiker i USA attackerar demokratiska politiker för att inte "skydda barnen emot porren". Debatten är absurd. Precis som om något filter vid skoldatorer skulle förändra något när porr kan kollas i de flesta mobiltelefoner. Sexistisk reklam bör inte förbjudas utan det sker i Sverige oftast en självsanering inom branschen, i många andra västländer är sexistisk reklam tyvärr ännu vanlig.

Finns det problem inom porrbranschen? Absolut. Heteroporren speglar dock patriarkala strukturer i övriga samhället. När en känd musiktidning i USA på 1970-talet skulle lista de viktigaste 100 albumen fanns inga svarta och kvinnor representerade (sic!). Ingen skulle för den skull hävda att musikrecensioner borde förbjudas. Problemen i porrbranschen bör åtgärdas som i övriga samhället. Arbetsmiljökrav för anställda. V gillar kollektivavtal, det vore kanske något för branschen, Att i skolor resonera om könsroller och sexualitet. Från en artikel i Dagens nyheter om porrkonsumtion.

Heteromän som kollar porr kallar sig oftare feminister.
.... Vissa undersökningar tyder på att den kan ha ett samband med en mer öppen inställning till olika sexuella läggningar, både när det gäller en själv och andra. I en studie med amerikanska heterosexuella män som hade konsumerat mycket porr, fann man att de hade en större acceptans mot homosexuella. Vuxna danska och australiensiska män har i undersökningar sagt att de har upplevt fler positiva än negativa effekter på sexlivet av att titta på porr, till exempel ett bättre självförtroende och en öppnare inställning till sex. De uppgav också att de hade blivit mer uppmärksamma på sina partners sexuella behov. Artikelförfattarna lyfter också fram nya nischer som feministisk porr och ”sexpositiv” pornografi som betonar ett annat urval och säger sig visa mer ur ett kvinnligt lustperspektiv. Med det vill de understryka att en del forskning och resultat kan styras av perspektiv, urval och metod. En annan aspekt som de tar upp är att sambanden när det gäller pornografi varierar mellan olika människor. En studie som publicerats i Journal of Sex Research förra året, visade till exempel att män som sällan eller aldrig tittade på porr hade en mer traditionell syn på familjen. De identifierade sig inte som feminister i samma utsträckning som de män som konsumerade mer porr. De porrtittande männen hade en mer positiv inställning till att kvinnor yrkesarbetade utanför hemmet och till att de hade ledande befattningar på jobbet. De visade också en mer positiv attityd till abort....
Nästan alla unga män och ungefär hälften av unga kvinnor kollar porr ibland. Och många medelålders och äldre. En del av dem är v-politiker. Jag har själv träffat sådana. Hyckleriet är totalt.

Indirekt antyder v att porren är pervers. Men det finns inget perverst i att människor i heteroporr, gay-porr etc deltar i den typen av filmer. Porrskådisarna har samma unika och okränkbara värde som oss andra. Det verkligt perversa är Vänsterpartiets porrmoralism.

Om bara v-sympatisörer som aldrig kollar porr skulle rösta på partiet hade det åkt ur riksdagen.

Fördubbla anslagen till kvinno- och tjejjourer.

Centerpartiet vill att stödet till kvinnojourerna bör fördubblas till 200 miljoner kronor. Håller helt med. Både Alliansen och Röd-gröna har radikalt ökat stödet senaste 15 åren. Men 100 miljoner betyder i genomsnitt ca 300 000 kronor per kommun. Många kommuner har tydligen också dragit ner sina egna bidrag när statsbidragen ökat.

Jag må vara porrliberal medan v är porr-negativt. Men där skulle vi faktiskt kunna enas. Att det offentliga Sverige i decennier ofta lastat över ansvaret för våldsdrabbade kvinnor till frivilligarbetare i kvinnojourer är inget annat än skamligt.

Fördubbla anslagen till kvinno- och tjejjourerna. Kanske något för v att driva när de ihop med s-mp-regeringen ska lämna en vårbudget.fredag 19 januari 2018

C svänger om tredje juridiskt kön och vill utreda reformen.


Centerpartiet HBTQ-politiske talesperson Ola Johansson meddelar att partiet svänger från sitt tidigare motstånd emot att införa ett tredje juridiskt kön. Nu vill partiet att reformen utreds.
.... Centerpartiet säger nu för första gången ja till en utredning. – Centerpartiet tycker att det är bra. Vi vet att det finns människor som inte känner en viss tillhörighet till ett manligt eller kvinnligt kön, och det är viktigt att vi tar deras situation på allvar och att den här frågan utreds, säger Centerpartiets talesperson Ola Johansson till Ekot. En statlig utredare föreslog nyligen att regeringen bör tillsätta en utredning om möjligheten att införa ett tredje juridiskt kön i Sverige....
Det är inte helt förvånande. På sin stämma (kongress) i höstas ville kommittén (som förbereder motioner) att partiet skulle bli för införande av ett tredje juridiskt kön. Men majoriteten av ombuden valde att att följa partistyrelsen och vara emot reformen. Centerpartiet gör nu det rätta. Att plädera för en utredning och lämna sitt motstånd. Så att argument för och emot reformen kan granskas. Och det är så vår parlamentariska demokrati fungerar.

Både s och mp lovade att tillsätta en utredning om att införa ett tredje juridiskt kön om de skulle bli regeringspartier 2014. Tyvärr har de hittills svikit där. Vi vet inte vilken regering som finns efter valet 2018. Det vi dock kan förmoda är att efter nästa val blir det ett parlamentariskt komplicerat läge (igen). En borgerlig regering orkar nog tyvärr inte att tillsätta en sådan utredning om de skulle vinna valet. Just därför bör s-mp-regeringen starta en sådan.

Det här betyder att c byter attityd till ett tredje juridiskt kön från "nej" till "möjligen". Min poängsammanställning om partier är för, emot eller tvekar om centrala HBT-reformer blir följande

Miljöpartiet 22p
Vänsterpartiet 22p
Feministiskt initiativ 22p
Piratpartiet 22p
Liberalerna 21p
Centerpartiet +1p till 20p
Socialdemokraterna 19p
Moderaterna 19p
Kristdemokraterna 14p
Sverigedemokraterna 1p

Jag hade fel om flyktingpolitiken.


Var hyfsat ledande politiker i Folkpartiet i Malmö (idag l) 2002 och integrationspolitisk talesperson. Vi meddelade att det inte var fel med en generös flyktingpolitik men att kraven borde skärpas. Då skulle problemen radikalt reduceras om än inte försvinna. Jag vill förtydliga att vi verkligen trodde på det. Det var inget spel för galleriet, vi trodde på det. 

Men bara att ställa krav på kunskaper i svenska språket orsakade ett raseri då. Vi tog det med lugn, de allra flesta svenskar höll med oss. Varje gång andra partier kritiserade oss ökade stödet i opinionsmätningarna. 2007 lämnade jag partipolitiken. 

Volymer har betydelse.

Men jag hade fel om en sak då. Erkänner det. Det handlar om volymer. Det spelar faktiskt roll. Varför förnekade en del av oss det då? Det handlar inte om någon hemlig konspiration om att "byta ut Sveriges befolkning" som en del högerpopulister hävdar. En viktig orsak är givetvis att vi framförde kravet om språkkrav som var kontroversiellt, att kritisera s-regeringen för att dess flyktingpolitik inte var tillräckligt generös balanserade det. Men de flesta av oss trodde på riktigt på en generös flyktingpolitik. Så här i efterhand, och det är lätt att vara efterklok, hade vi fel. Vi borde på allvar diskuterat volymer. 

Jag ska verkligen inte skylla ifrån mig. För övrigt var jag en politiker i fp som kritiserade politisk korrekthet. Men vi visste att om vi krävde en mer generös flyktingpolitik skulle det bli hyllningar från många i media. Logiken i media var så då. Närhelst vi gjorde något utspel om ökade krav inom integrationspolitiken resonerade vi om vi skulle riskera att kallas främlingsfientliga. Inte för att vi var det, många av politikerna i fp-Malmö hade för övrigt själva invandrarursprung, utan därför att kulturvänstern helt missbrukat begreppet främlingsfientlighet. Har sedan länge lämnat partipolitiken men min berättelse kanske kan få ökad förståelse för situationen.


Uppdatering 1. 

Jag är ännu för fri invandring som ideal. 

Att människor ska kunna röra sig fritt mellan länder precis som mellan svenska län. Men fri invandring kan nås först på lång sikt. När de ekonomiska skillnaderna är så stora i världen måste det åtgärdas först, därefter fri invandring, det måste bli rätt ordning. Vi ser redan att Rumänien och Bulgarien kanske inte borde fått bli EU-medlemmar (jag är som liberal varm EU-anhängare). Jag är ännu liberal, jag har inte blivit konservativ. Mitt ideal är ännu fri invandring men det fungerar inte idag. Sverige bör föra en stram flyktingpolitik närmaste åren, Expressens liberala ledarsida argumenterar för samma sak.

Kalla det pragmatisk liberalism.

måndag 15 januari 2018

Många v-politiker kritiserar partistyrelsens valplattform för att vara heteronormativ.


Det här är fjärde delen av min granskning av handlingarna till Vänsterpartiets kongress om några veckor. Ca 20 v-medlemmar, däribland partistyrelseledamoten Veronica Kallander (bilden) vill i motion E44 att möjligheten för barn att få fler än två vårdnadshavare blir en del av valplattformen. 4 v-medlemmar föreslår i motion E113 detsamma och även att en könsneutral föräldraskapspresumtion ska vara med.

I motion E44 lämnas också flera andra yrkanden, bl.a. att det i valplattformen ska finnas med att v vill förbjuda hets emot transpersoner och förbättra situationen för HBTQ-asylsökande. Det finns också  en generell kritik emot valplattformen för att vara heteronormativ.
.... Orättvisor drabbar hbtq-personer inom alla områden inte minst vad gäller hälso-, familje- och asylpolitik. Trots detta är det något som endast nämns i två meningar i partistyrelsens förslag till valplattform. Att förslaget om att införa ett tredje kön framförs är mycket positivt. I övrigt nämns dock hbtq-personer inte någon annanstans i texten, den är heteronormativt utformad och tyvärr gör det att trovärdigheten minskar. Det är dock möjligt att korrigera genom att på några utvalda centrala punkter göra korta tillägg. Genom att inkludera de föreslagna skrivningarna skapar vi den trovärdighet som vi förtjänar. Hbtq-personers rättigheter är också än mer aktuella i en tid där ansvaret för strukturella problem tenderar att läggas på individen och där högerextrema krafter hotar att inskränka dessa. Att kommunicera detta i valplattformen är också viktigt för att nå ut till de unga progressiva väljare som vi vill nå....
Kritik om att fi var tydligare inom HBTQ-politiken än v. 

Liknande kritik finns från ca 10 v-medlemmar i motion E45.
.... I det senaste valet konkurrerade vårt parti och Feministiskt Initiativ delvis om samma väljare. Vår uppfattning är att det fanns gott om socialister som valde vår konkurrent utifrån ett hbtq-perspektiv. De tyckte helt enkelt att vi blev dem svaret skyldig vad gäller hbtq-frågor. Därför oroar det oss att valplattformen nästan helt saknar en hbtq-politisk ambition. Om vi vill locka fler hbtq-politiskt intresserade att rösta på oss i nästa val gör vi klokt i att tala om för dem vad vi vill. Det räcker inte med att säga att vi vill införa ett tredje juridiskt kön och berömma oss om att vi var först med att kämpa för könsneutral äktenskapslagstiftning....
Motionärerna vill att följande ska finnas med i valplattformen.
.... Vänsterpartiet vill att transpersoner ska omfattas av lagen som förbjuder hets mot folkgrupp. Vi tycker att informationsplikten för Hiv-positiva ska avskaffas. Den 18-årsgräns som förbjuder omyndiga att ändra juridiskt kön vill vi slopa och vi vill också att det införs ett tredje juridiskt kön. Vi anser att det ska finnas möjlighet till fler än två vårdnadshavare samt att mer resurser läggs på särskilda asylboenden för hbtq-flyktingar....
I motion E46 vill 4 v-medlemmar att följande ska vara med i valplattformen.
.... Dagens åldersgränser för medicinsk könskorrigering och för att ändra juridiskt kön ska avskaffas och transpersoner ska omfattas av förbudet mot hets mot folkgrupp....

Partistyrelsen föreslår att det ska finnas något mer om HBTQ-rättigheter.

Partistyrelsen håller med motionernas innehåll i sak men yrkar avslag på de flesta av dem. Besynnerligt nog har Veronica Kallander valt att inte reservera sig till förmån för E44 som han själva medverkat till. För det förtjänar hon kritik om hon var närvarande vid partistyrelsens möte om den.
.... Partistyrelsen konstaterar att valplattformen, trots sin bredd och omfattning, saknar många av de krav som vi faktiskt driver, t.ex. på hbtq-området. Vi har dock valt att försöka hålla tillbaka antalet sakpolitiska krav och i stället fokuserat mer på den övergripande och sammanhållande berättelsen om varför flertalet människor skulle gynnas av Vänsterpartiets ekonomiska politik. Valplattformen, som kommer tidigt i valrörelsen, är snarare än en uppräkning av våra politiska krav, en plattform för områden som vi kan bli mer precisa kring senare i valrörelsen. Partistyrelsen menar dock att första att-satsen i motion E44 är bättre formulerad än vårt eget förslag. Partistyrelsen föreslår att stryka texten på rad 46 - 49 ”Vi var det första partiet i riksdagen som lyfte homosexuellas rättigheter med att bland annat kräva könsneutral äktenskapslagstiftning. Nu vill vi gå längre och införa ett tredje kön för de personer inte kan eller vill definiera sig som man eller kvinna.” Och istället lägga in texten ”Vi har länge kämpat för hbtq-personers rättigheter. Vi var första parti att kräva en könsneutral äktenskapslagstiftning och vi tog strid mot tvångssteriliseringarna av transpersoner. Nu vill vi bl.a. att ett tredje juridiskt kön införs och att ett barn ska kunna fler vårdnadshavare än två.”... 
Att ha med skydd emot hets för transpersoner är fel.

Liberalerna och Vänsterpartiet är i sak de partier i riksdagen som driver HBTQ-rättigheter tydligast. Debatten på kongressen om HBTQ-rättigheter lär alltså inte främst handla om sakpolitisk oenighet utan om vilket utrymme det ska få i valplattformen. V har ofta en tendens att ha med betydligt mer om rasism än HBTQ-fientlighet (eller funktionshindrades rättigheter och åldersdiskriminering för den delen) i officiella dokument. I det nya förslaget från partistyrelsen är det något förbättrat.

Även om jag är HBTQ-aktivist är jag skeptisk till att något parti ska ha med transpersoners skydd av lagen om hets emot folkgrupp i valmanifest etc. Reformen planeras röstas igenom i riksdagen i vår. Jag är själv emot att avskaffa åldersgränsen för medicinsk könskorrigering vilket jag förtydligat här. Dock borde v kunna ha med bl.a. införande av en könsneutral föräldraskapspresumtion och avskaffande av informationsplikten för hiv-positiva.

söndag 14 januari 2018

L är för att utreda könsneutrala personnummer.


Jag har kontaktat Liberalerna om de är emot könsneutrala personnummer eller har attityden "möjligen" till reformen. Det efter att partistyrelsen lämnade ett av landsmötet (kongressen) godkänt negativt yttrande om reformen i höstas. Den främsta invändningen var att det skulle göra det svårt att få fram könsindelad statistik. Partiets HBTQ-politiska talesperson Barbro Westerholm har mailat.
.... Vi säger inte nej, är positiva till införande, men vill ha utredning först om konsekvenserna av införande inför slutligt ställningstagande. Är väl en rimlig inställning om man som vi i Liberalerna vill, att ha ett underlag som visar för– och nackdelar, och där vi då försöker minska konsekvenserna av nackdelarna till förmån för fördelarna....
Det är bra att l är positivt till att utreda reformen. I Centerpartiet ville i höstas stämmans (kongressens) kommitté som behandlade en motion om könsneutrala personnummer bifalla den men tyvärr följde majoriteten av ombuden partistyrelsens rekommendation att vara avvaktande till reformen. Samma attityd blev det på Socialdemokraternas kongress förra våren där beslutet blev att det "i dagsläget inte är aktuellt"

Partiernas åsikter januari 2017 om könsneutrala personnummer.

Ja: Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt initiativ, Piratpartiet. 
Möjligen: Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna
Nej: Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna

Jag vill förtydliga att jag håller med om att det är viktigt att kunna göra könsindelad statistik. Sverige har ännu patriarkala strukturer även om vårt land kanske är det minst ojämställda i världen. Att införa könsneutrala personnummer kan dock kombineras med att behålla möjligheten till sådan statistik. Från en debattartikel från RFSL och RFSL-Ungdom. 
.... Könsmarkörer kan finnas på andra sätt, när det är mer relevant. Exempelvis kan statistik över jämställdhet och möjlighet att genomföra registerdata föras ändå, utan att juridiskt kön är synligt i vardagen, eftersom det könsneutrala personnumret knyts till ett juridiskt kön i skatteverkets digitala personbild. Könsmarkörer eller markörer som visar vilka kroppsdelar en person har, kan finnas i patientjournaler så att exempelvis kallelser till cellprov går till alla med livmoder, även de som har bytt juridiskt kön till man....
Tyvärr blir det nog inte någon utredning om könsneutrala personnummer närmaste åren oavsett vilken regering det blir efter valet i höst. Men historiskt har processen att införa HBTQ-reformer ofta startat med att partier förklarat att de kanske vill utreda det senare.


lördag 13 januari 2018

Barbro Westerholm (l) bör bli socialminister om Alliansen vinner nästa val.


Barbro Westerholm (l) är riksdagsledamot. Det är möjligt att hon kontaktade partiordföranden Jan Björklund inför beslutet att försöka bli riksdagsledamot även efter nästa val.

Barbro. Jag funderar på att kandidera för fyra år till.
Jan. Det är klart att du ska.
Barbro. Jag är faktiskt bara 84 år.

Barbro Westerholm var respekterad inom gayrörelsen (som det hette då) redan i samband med införandet av partnerskapslagen. Det var Barbro som ansvarade för utredningen av reformen och hon har även därefter visat ett genuint engagemang för bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner. Ännu 2018 har jag kontakt med många politiker i diverse partier. Vem av dem bedömer jag är kunnigast idag när det gäller HBT-rättigheter? En 84-årig l-ledamot.

Hon har aldrig blivit minister. Kd fick socialministerposten i förra borgerliga regeringen. Men det är inte för sent om det skulle bli regeringsskifte i höst. Det skulle vara ett tecken på att Sverige precis som många andra västländer faktiskt erkänner att även seniorer kan bidra inom politiken. Westerholm har engagerat sig just emot diskriminering av äldre. Och fått med sig sitt parti där.

Som man kommenterar i USA. "You go, girl".V:s partistyrelse hävdar felaktigt att hatbrotten ökar.


I motion E321 vill Vänsterpartiet i Jönköping att det ska finnas med mer formuleringar om rasism och diskriminering i valplattformen.
.... Politiken utgår fortfarande i stora delar från att alla familjer ser lika ut och att alla identifierar sig som antingen man eller kvinna. Vi vill se en feministisk familjepolitik som utgår från verkligheten, att vi är ett land av stjärnfamiljer där familjer ser olika ut och bildas på olika sätt. För den som inte kan eller vill identifiera sig som man eller kvinna vill vi införa ett tredje juridiskt kön. En särskilt utsatt grupp är de som är på flykt undan förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsidentitet....
Partistyrelsen vill avslå motionen med hänvisning till att bara vissa delar av partiets politik ska vara med i valplattformen.
.... Hatbrotten med homofobiska motiv ökar kraftigt och våldet mot homo-, bisexuella och transpersoner blir allt mer omfattande och allt grövre.... Vänsterpartiet har länge påtalat brister i rättstillämpningen hos Migrationsverket avseende hbtq-personer som söker asyl. Enligt utlänningslagen räknas den som känner välgrundad fruktan för förföljelse p.g.a. kön eller sexuell läggning som flykting. Trots detta är det vanligt att personer som riskerar att bli förföljda om de återvänder till sitt hemland får avslag på sin asylansökan....
I sak har dock partistyrelsen fel om hatbrott. Brottsförebyggande rådet avslöjar tvärtom i en rapport (sid 111) att antalet anmälningar av hatbrott p.g.a. sexuell läggning halverats sedan 2008. Det är inte konstigt eftersom attityder bland etniska svenskar blivit mer toleranta. Däremot är det allvarliga problem i vissa invandrartäta förorter med islamister men det kommenterar inte partistyrelsen. För det förtjänar de kritik.

Problem för HBTQ-asylsökande.

I motion E352 vill 4 v-politiker att ”Hbtq-flyktingars trygghet måste garanteras genom särskilda asylboenden.” ska vara en del av valplattformen.
.... Hbtq-flyktingar från en rad länder, i Mellanöstern men också från Afghanistan, Uganda, Kenya och Nigeria, har i hemlandet blivit förföljda för sin könsidentitet eller sexuella läggning. I Sverige hamnar många på trångbott asylboende tillsammans med flyktingar som bär på just de patriarkala, homo- och transfoba värderingar som ligger bakom förtryck, och hbtq-personer blir på asylboenden utsatta för våld, hot och trakasserier. Även på hbtq-certifierat asylboende har flyktingar vittnat om otrygghet; det räcker inte att personalen är utbildad om hbtq-flyktingar bor tillsammans med personer som önskar dem ur livet. För att garantera säkerhet och trygghet för hbtq-flyktingar under den tid de bor på asylboende krävs att Migrationsverket upprättar särskilda boenden....
Partistyrelsen vill avslå motionen med hänvisning till att bara vissa delar av partiets politik ska vara med i valplattformen.
.... Det finns ett behov av att inrätta särskilda boenden för asylsökande hbtq-personer. Det är inte ovanligt att konflikter som pågår i hemlandet kan följa med till Sverige och in i boendesituationen här. Homo- och transfobi är ett exempel på sådant som också kan förekomma i boendet. För att asylsökande hbtq-personer ska få ett så bra och tryggt boende som möjligt, är det viktigt att det finns möjlighet för den som vill och är i behov av ett boende som bara tar emot hbtq-personer att också få det....
Den som trakasserar andra asylsökande bör bli omplacerad. 

Det är förvisso bra att partistyrelsen är positiv till boenden för asylsökande som känner sig trakasserade. Men den borde även konstatera att det främst är förövarna som ska flyttas. Men för v är förmodligen även islamister på flyktingboenden "offer". Reglerna borde vara tydliga - den som trakasserar någon annan asylsökande en gång ska få en varning och bli omplacerad. Den som gör det en andra gång ska få sin ersättning drastiskt sänkt. Vid en tredje gång ska asylbehandlingen avbrytas och personen avvisas från Sverige. 

V resonerar ofta heteronormativt i debatten om föräldrapenning.Det här är andra delen av min granskning av handlingarna inför Vänsterpartiets kongress i februari. Både i motion E4 från Vänsterpartiet Halmstad och i motion E5 från en v-politiker yrkas det på att "man" bör ersättas med "en." Från motion E4.
.... Språkvalet är dock något som kan förbättras, inte minst i valplattformen, som kommer läsas av många och utgöra grunden för vårt valpolitiska arbete. Därför är det viktigt att texten är inkluderande och könsneutral....
Partistyrelsen rekommenderar att de ska anses besvarade.
.... Partistyrelsen är positiv till att vår språkanvändning utvecklas i mer inkluderande inriktning. ”Man” kan ha flera olika betydelser. Vad ”man” ska ersättas med beror på vilket sammanhang som ordet används i. Vi strävar efter att hålla språket i valplattformen så enkelt som möjligt och ser helst att kongressens diskussioner fokuserar på plattformens politiska innehåll än på dess användning av pronomen. Partistyrelsen ser dock att språket kan förstärkas om vi använder andra ord än man och har därför gått igenom och reviderat hela valplattformen.... 
Jag använder själv "man" eftersom jag tycker "en" är språkligt fult. Men partistyrelsen har där hittat en bra kompromiss där man ersatt det av andra ord.

Att tvinga en social förälder att bli vårdnadshavare för föräldraledighet är ofta olämpligt.

En något oväntad debatt, just i v, handlar om individualiserad (kvoterad) föräldraförsäkring. V-medlemmar har i motionerna E111 och E112 föreslagit att det är fel att fler månader reserveras för vardera vårdnadshavaren. Att andra åtgärder bör genomföras först. Från motion 111.
....Låt oss först arbeta för att göra det möjligt, socialt och ekonomiskt, för alla välja det föräldraskap som passar individen....
Partiordföranden Jonas Sjöstedt (bilden) och övrig i partistyrelsen yrkar avslag på båda motionerna. Jag har själv tagit ställning för en tredelad försäkring vilket är en jämställdhetsreform. Tyvärr finns det inget borgerligt parti som är positivt till det. Dock bör det finnas en viss flexibilitet i synnerhet som familjer är olika. Vänsterpartiet är för att hälften av månaderna ska reserveras för respektive vårdnadshavare. Det skulle betyda att inga månader kan överlåtas till andra sociala föräldrar i bl.a. HBTQ-familjer, något som vore negativt. Förvisso vill v att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare men den reformen lär inte genomföras närmaste åren. Och att ett en social förälder måste tvingas bli juridisk vårdnadshavare för att vara föräldraledig med ett barn är sällan det lämpligaste. V resonerar ofta heteronormativt i debatten om föräldraförsäkringen, som om varje barns vårdnadshavare utgörs av en man och en kvinna i en relation.

.

fredag 12 januari 2018

Vänsterpartiets undfallenhet emot islamismen är faktiskt skamlig.


Vänsterpartiet har sin kongress i Karlstad 9-11 februari. Jag ska i några bloggposter granska handlingarna från ett HBTQ-perspektiv. 2 v-politiker vill att partiet gör en "marxistisk analys" och yrkar att "ge partistyrelsen i uppdrag att möjliggöra för Vänsterpartiets medlemmar nationellt, att studera och diskutera fram en övergripande strategi och hållning till de frågor som kan uppstå när stora grupper av människor med olika kulturella/religiösa sedvänjor, uppfattningar och föreställningar skall integreras i vårt samhälle". Karl Marx var för proletariatets diktatur och det är en skam för v att de ännu hyllar honom. Trots det behandlar den här motionen något viktigt, kulturkrockar. Från motion A80.
.... Efter senaste tidens tillströmning av medborgare från andra länder som lyckligtvis kunnat fly från krig och nöd och kommit till Sverige, har återigen frågan om vår syn på olika människors sedvänjor och religiösa frågor kommit upp. Som Vänsterpartist konfronteras vi frekvent med detta ute i samhällsdebatten. Frågor som kan komma upp är sedvänjor som härrör från patriarkaliska synsätt som då kränker framför allt kvinnors och barns mänskliga rättigheter. Men även HBTQ-personer förföljs i denna subkultur. Vänsterpartiet måste som parti tydligt deklarera att detta inte är acceptabelt i vårt samhälle och dessutom visa på, att vi för en kamp idag, för att bekämpa det patriarkala samhället på olika sätt.... Om inte Vänsterpartiet tar ett samlat grepp och redogör för detta i dessa frågor så är risken uppenbar att främlingsfientliga krafter drar nytta av vårt vankelmod. I denna fråga får vi inte visa vare sig vaghet, handlingsförlamning eller velande och därmed gynna de rasistiska krafterna i vårt land....
Partistyrelsen yrkar avslag på motionen med bl.a. följande motivering. 
.... Att peka finger åt andra som varandes mindre jämställda gör inte Sverige mer jämställt. Vi måste istället se politikens roll i skapandet av patriarkala mönster och strukturer och förändra den. Patriarkala strukturer, kränkningar av barns, kvinnors och hbtq-personers rättigheter och andra former av förtryck ska alltid bekämpas, men att koppla dem till invandring och flyktingmottagande bygger på en felaktig analys och riskerar leda till felaktiga lösningar. Vänsterpartiets driver dessa frågor aktivt och har kraftfulla svar för att möta de former av förtryck som nämns i motionen. Våra svar grundar sig i vår politik för ett mer jämlikt samhälle, en förstärkt välfärd, vår feministiska politik, våra förslag för att stärka barns rättigheter och vårt arbete med hbtq-frågor.... Det betyder att våra politiska förslag riktar sig mot alla, inte bara vissa grupper. Det är i jämlika samhällen människors frihet växer sig starkast. Idag är ojämlikheten i Sverige tydligt framträdande, både nationellt och lokalt. Partistyrelsen menar att Vänsterpartiets politik som samlat bemöter patriarkala strukturer, kränkningar av barns, kvinnors och hbtq-personers rättigheter och andra former av förtryck, oavsett var i samhället problemen finns och vem som är ansvarig för dem är det mest effektiva sättet att bemöta de problem som beskrivs i motionen....
Inget tyder på att islamister blir demokrater bara för att Sverige blir mer jämlikt.

Att partistyrelsen inte vill ha kongressbeslut om vilka broschyrer som ska produceras är väntat. Men argumenteringen i övrigt är onekligen fascinerande. Om bara Sverige blir mer jämlikt blir islamister som är för sharia-lagar demokrater. Inget som helst tyder på det. Stödet för sharia-lagar är utbrett i Saudiarabien, ett rikt land. Många islamister är etablerade i samhället i Västeuropa. Men sin vana trogen hävdar v att i princip varje problem ska lösas genom fördelningspolitik. Det är faktiskt naivt och ett hån emot de som drabbas av islamismen. Och någonstans där finns säkert orsaken till att v som ensamt riksdagsparti ännu svajar när det gäller kampen emot hedersrelaterat våld. 

Självklart bör kampen för mänskliga rättigheter främst drivas generellt. Men att förneka att patriarkala strukturer är ofantligt mer allvarliga i Mellanöstern än i Västeuropa blir faktiskt bara fånigt. Samtliga av de som verbalt trakasserat mig i Malmö senaste 15 åren för att jag är bög har haft invandrarursprung. (Tidigare var det etniska svenskar). V låtsas som att det är en slump. Det är absurt.

lördag 6 januari 2018

Sd är i kris men vill inte längre avskaffa homoadoptioner.


I december skickade jag ett mail om homoadoptioner till ledande sd-politiker efter dess landsdagar (kongress) i november. Majoriteten av ombuden stödde partistyrelsen. Alltså att "hänskjuta förslaget till partistyrelsen för beaktande vid kommande revidering av principprogrammet inför Landsdagarna 2019" och att "partiet inte aktivt driver frågan i valrörelsen 2018.".
.... Hittills har sd varit emot att samkönade par blir prövade som adoptivföräldrar förutom närståendeadoptioner. Sedan finns det adoptioner i Sverige som inte är närståendeadoptioner och även internationella adoptioner. Där har sd:s policy hittills varit att inte bara vara emot det utan även att partiet vill avskaffa den möjligheten. Jag tolkar beslutet vid landsdagarna som att partiet i sak inte förändrat sin åsikt om det. Om sd gör en annan tolkning vänligen maila mig senast 15 december.... 
Sverigedemokraternas familjepolitiska talesperson Mikael Eskilandersson (bilden) mailade följande och håll i er nu.
.... Du har som vanligt missuppfattat det mesta och tolkar allt fel. Vi gör alltså en annan tolkning än dej. Eftersom jag vet att det inte är lönt att förklara för den som inte vill förstå, så nöjer jag mig med att konstatera att du har fel..... 
Sd är i intern kris.

Inget sakargument. Främlingsfientliga, HBTQ-negativa och EU-fientliga Sverigedemokraterna är välkända för att fler ledamöter lämnat dess riksdagsgrupp än från övriga partier tillsammans sedan riksdagsvalet 2014. En bidragande orsak är att de ofta internt skickar den här typen av mail till varann. Tydligen spelar de ibland i smyg även in samtal för att sedan ha hållhakar på varann. Ett parti i kris. Visst finns det hätska interna debatter även inom övriga riksdagspartier men sd är förmodligen värst. Jag skickade följande mail till ledande politiker i Sverigedemokraterna och Alliansen.
.... Det är fascinerande att du anklagar mig för att tolka saker fel utan att att förklarat orsaken. Men jag börjar fatta att det är så ni agerar internt i sd. Därför vill inget parti i Alliansen samarbeta med er. M och kd har försiktigt och generöst räckt ut en hand emot er 2017. Ett test. Ni har tackat för det genom att ge ledningarna i m och kd en smäll rakt i ansiktet genom olika närmast rasistiska utspel i höst. Pavel Gamov, att ni gav indirekt stöd till en närmast rasistisk motion inför sd:s landsdagar, att ingen av er protesterade emot att ett ombud som hävdade att muslimer inte fullt ut är människor. Ni hade en möjlighet att sansa er när det fanns en öppning från m. Men som vanligt vill sd:s ledning hellre ha en kaka direkt än två kakor senare. Jag är fruktansvärt vass emot varje riksdagspartis ledning. Du ska bara veta hur jag sågat Björklund (l) ibland. Och som den etablerade politiker han är fattar han att han får tåla det. Och de flesta andra riksdagspartier fattar också det. Ett riksdagsparti måste tåla både satir och skarp kritik. Men inte sd:s ledning. Sd skulle kunna bli ett seriöst konservativt parti. Men det vill ni inte för det skulle ge färre väljare än er högerpopulism men långsiktigt ge er makt. Sedan klagar ni på att andra inte vill samarbeta med er. Det finns många borgerliga politiker som är beredda att föra dialog med er långt senare om ni visar er seriösa. De hatar inte er men konstaterar, med rätta, att ni inte är mogna för det. Ni får faktiskt skärpa till er.....  
Sd har en betydligt sämre HBT-politik än övriga riksdagspartier.

Sd behåller alltså formuleringar i sitt principprogram om att de är emot homoadoptioner förutom närståendeadoptioner. Där finns ingen tvekan. Eskilandersson antyder dock att partiet lämnat kravet att avskaffa reformen även om de ännu principiellt är emot. Han förtjänar skarp kritik för sin osaklighet men det är en möjlig tolkning. Därmed får sd en poäng till i min sammanställning om vad partier tycker om HBT-reformer. Notera dock att sd är långt efter även kd när det gäller HBT-vänlighet.

Miljöpartiet 22p
Vänsterpartiet 22p
Feministiskt initiativ 22p
Piratpartiet 22p
Liberalerna 21p
Socialdemokraterna 19p
Moderaterna 19p
Centerpartiet 19p
Kristdemokraterna 14p
Sverigedemokraterna +1p till 1p