onsdag 20 september 2017

Inget om homorättigheter i nya regeringsförklaringen från s och mp.


Statsminister Stefan Löfven (s) presenterade i riksdagen regeringsförklaringen 12 september
.... Arbetet för transpersoners rättigheter stärks. Skyddet ökar mot hat- och hetsbrott.... 
2006 var dåvarande borgerliga svenska regeringen först i världen att ha med HBT-rättigheter i en regeringsförklaring. Sedan dröjde det till 2010 innan Alliansregeringen hade med något, dock inte "könsidentitet" men däremot "sexuell läggning". Efter att s-mp-regeringen tillträdde 2014 hade den rekordmycket om HBTQ-rättigheter i sin regeringsförklaring det har varit med även 2015 och 2016. I år är det dock magert. S-mp-regeringen förtjänar skarp kritik för att rättigheter för homosexuella och bisexuella inte finns med. Precis som att det ännu inte är vanligt med diskriminering och hatbrott för att individer är icke-heterosexuella. Positivt är dock att regeringen signalerar att den planerar föreslå förstärkt juridiskt skydd för transpersoner emot hatbrott.

S-mp-regeringens hantering av adoptionsregler har blivit en parodi.

12 september avslöjade s-mp-regeringen även vilka propositioner och skrivelser den planerar lämna fram till januari 2018.
.... Modernare adoptionsregler December Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner December....
I början av 2016 meddelade regeringen att den skulle lämna en proposition, Modernare adoptionsregler, september 2016. Just den månaden blev det ett nytt besked, regeringsförslaget skulle publiceras först januari 2017. Då blev det en försening - igen. Den skulle lämnas i september. Det senaste budet är att det blir i december. Förmodligen handlar det om att tillåta även sambopar (olik- och samkönade) att gemensamt få bli prövade som adoptivföräldrar, idag är det bara möjligt för gifta par och ensamstående. En reform som bör betecknas som "queer". Förseningarna har blivit en parodi för s-mp-regeringen.

Positivt är dock att regeringen signalerat att den ska förstärka det juridiska skyddet för transpersoner gentemot hatbrott. När det gäller lagen om hets emot folkgrupp krävs det en förändring av grundlagen, två beslut med ett riksdagsval emellan.

HBTQ-kultur. Vi är världen - Malin Nilsson och Saga Becker.Från presentationen av Vi är världen (2017) av Malin Nilsson och Saga Becker.
.... I förra boken ”Det är jag som är Mickan!” får vi följa en ung transtjej när hon kommer till en ny skola, ingen där vet om att hon föddes med en pojkes kropp. Bokens budskap är att alla är bra precis som de är. Vi är världen! tar vid ett par år senare. Mickan och hennes bästa vänner går nu i åttan. De går igenom vänskap, ovänskap, missförstånd, uppbrott, fester och förälskelser. Men vem eller vad ska man egentligen tro på? Mitt i allt funderar Mickan över sin kropp, duger hon? Duger hon som flickvän åt Hampus när hon inte har en flickas kropp? Boken tar upp olika aspekter av transsexualitet på ett underhållande sätt och vill synliggöra unga transpersoners situation, och vara till stöd och glädje för både unga och vuxna....
Saga Becker (öppen transperson) spelade en av huvudrollerna i filmen Nånting måste gå sönder. I första boken om Mickan samarbetade Malin Nilsson med en annan person. Jag gav den en hyfsat välvillig recension men uppföljaren är något bättre. De tonårsproblem som inte är med här finns nästan inte. Från konflikter med föräldrar till tonåringar som druckit så mycket sprit att de inte minns en del efteråt. Litterärt är det anpassat till tonåringar. Utan att det för den skull blir banalt.

Boken är inte perfekt. Konflikten mellan Mickan och Hampus är ibland nära att bli schabloniserad (det blir konflikter men man fattar att de ska fixa det senare). Den typen av litteratur blir inte bättre bara för att en av dem är transperson. Men förutom det så är boken bra. Man vill veta hur det ska sluta. Och kanske det är det viktigaste för att få unga (icke-HBTQ-personer) att läsa böcker om människor som inte följer heteronormen.

HBTQ-kultur. Bög i folkhemmet - Arne Nilsson.


Från presentationen av Bög i folkhemmet (2016) av Arne Nilsson.
»Mamma var mån om att inte sticka ut från omgivningen. Man skulle inte göra sig märkvärdig. En vanlig kommentar av henne var Vad skulle andra säga!« Vad skulle andra säga? Frasen ekar genom Arne Nilssons memoarer. Som sociolog har han utfört banbrytande forskning om homoliv i Göteborg under 1900-talet. Här berättar han sin egen historia om hur det var att växa upp som bög i en arbetarfamilj under efterkrigstiden i Göteborg. En tid då folkhemmet byggdes upp och många fick det materiellt bättre, samtidigt som homofobin var stark och många homosexuella tvingades att leva dubbelliv. I Bög i folkhemmet får vi följa Nilssons klassresa, först som arbetarkille på läroverk och senare på universitetet. Vi får följa hans liv som homo vid tiden före den svenska gayrörelsens genombrott. Erotiska möten med andra män, gayklubbliv, livet i det estetiska avantgardet och i olika vänster- och alternativrörelser. Vi får se hur hans liv som klassresenär och som homo hängde samman. Det är ett stycke svensk historia som sällan berättats tidigare. Arne Nilsson (född 1948) är docent i sociologi och har ägnat en stor del av sin forskningsgärning åt homo- och queeraspekter av storstads- och arbetsliv. 
Det är nog många svenska HBTQ-aktivister som inte spontant vet vem Arne Nilsson är. Om man hänvisar till att det är en forskare i Göteborg som gjort flera böcker om homo-folk i mitten av 1900-talet blir säkert reaktionen hos en del "visst, det är han". Att popularisera forskningsresultat är en bedrift i sig men Nilsson har oftast klarat det relativt bra. Att göra en självbiografisk bok är dock en annan sak.

Arne Nilsson har dock en viss talang även när det gäller det senare. Det finns ett driv i berättelsen. Dock blir det en del onödiga upprepningar när det är hänvisning till arbetarklass och medelklass. Det som är förvånande är att självbiografin slutar i mitten av 1970-talet. Det hade varit intressant att följa Nilsson när gay-rättigheter så småningom blev "inne". Men boken tillför sådant som inte avslöjats i hans forskning. Bög i folkhemmet rekommenderas till den som är intresserad av homohistoria.

måndag 18 september 2017

Inget om diskriminering i förslag inför Moderaternas stämma.
Moderaterna håller sin stämma (kongress) 12-15 oktober i Örebro. Den ska inte förväxlas med extrastämman 1 oktober där partiet ska välja ny ordförande.

Senaste månaden har m-politiker offentligt attackerat varann. Men partiet sysslar ibland - som omväxling - även med politik. Medlemmar har inte kunnat lämna motioner till stämman. Däremot ska ombuden ta ställning till förslag från fyra arbetsgrupper när det gäller sakpolitiken. Främst jobb, ekonomi, skola, vård och omsorg, rättsväsende och försvar. Som vanligt fokuserar jag här främst på det som har koppling till HBTQ-rättigheter, jämställdhet, diskriminering, yttrandefrihet etc.

Allvarlig brist att kampen emot diskriminering är frånvarande.

HBTQ-rättigheter finns inte med i förslagen när det gäller arbetsmarknad, skola samt vård och omsorg. Diskrimineringsperspektivet är tyvärr helt frånvarande generellt. Det är en allvarlig brist. Förmodligen är det en del av Moderaternas nya strategi att markera att diskriminering inte är främsta orsaken till att invandrare inte får jobb. Det är förvisso rätt men diskrimineringsfaktorn finns även om den ibland överdrivits av en del på vänsterkanten. Ännu idag är 94 % av de som är VD i företag män. Ännu riskerar folk att inte kallas till anställningsintervju för att de har "fel" etniskt ursprung eller berättar att de bor med någon av samma kön. Moderaterna bör givetvis förhålla sig till det.

Värderingar en central del av integrationen.

Positivt är däremot att det finns flera konkreta förslag för att bekämpa hedersrelaterat våld (439-446 i handlingarna till stämman). Från sid 88.
.... Samtidigt är integration betydligt mer än bara ett jobb. En viktig del av integrationen är att anpassa sig efter det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller här. Att varje individ, oavsett kön eller sexuell läggning, fullt ut kan vara en del av samhället och forma sitt eget liv är grundläggande för vår samhällsgemenskap. Om man inte står ut med att se en kvinna röra sig fritt i vårt samhälle, då får man stanna inne själv. För i Sverige ska vi inte tillåta att förlegade normer baserade på kultur eller religion hindrar någon från möjligheten att komma till sin rätt och att leva sitt liv i frihet. Därför behöver vi se till att information om svenska värderingar och hur Sverige fungerar ges till alla tidigt och mer tydligt än i dag. God förståelse och kunskap om vad som gäller i Sverige ökar möjligheten för fler att komma in i det svenska samhället. För att tydligare slå fast vikten av integration bör en integrationsplikt för nyanlända införas....
Moderaterna är tydliga om att värderingar är en central del av integrationen. Tidigare var Liberalerna ensamma i Alliansen om det, det är bra att m nu ansluter sig till den analysen. Den västerländska frihet som utvecklats successivt är värd att försvara. Att individen är i fokus. Det betyder inte vi i väst nått i mål, men den officiella policyn här är idag varje individs rätt till självbestämmande. 

Flyktingpolitiken bör vara stram men inte omänsklig.

Det lämnas många förslag om att skärpa migrationspolitiken ytterligare. Trots att Sverige idag, med rätta, har en stram flyktingpolitik. Några förslag är värda att resonera om, andra är jag negativ till. Det handlar givetvis till viss del om att m vill få tillbaka sympatisörer som lämnat för sd. Men m bör också besinna sig. Precis som generös flyktingpolitik var politiskt korrekt tidigare är det inne nu att skärpa kraven för att få asyl. Men trender startar och försvinner. Flyktingpolitiken bör närmaste 10 åren vara stram men inte omänsklig.

M vill dock det ska bli lättare ibland att arbetskraftsinvandra. När det gäller flyktingpolitiken är det i princip bara HBTQ-asylsökande som det kommenteras att kanske för få får asyl. Från sid 464.
.... Resultat av uppföljningar som gjorts på Migrationsverkets asylenheter och innehållet i en myndighetsintern revisionsrapport från sommaren 2016 visar att det finns ett klart utrymme att förbättra både kvalitet och effektivitet i Migrationsverkets verksamhet. Då det gäller kvalitet har på senare tid också uppmärksammats brister bland annat vad gäller arbetet med att bedöma skyddsbehov hos hbtq- asylsökande....
När det gäller krav för att få bli svensk medborgare återkommer jag till det i en senare bloggpost.  Jag planerar också publicera flera bloggposter om motioner inför Centerpartiets stämma om några veckor.


Uppdatering 1.

Övertydliga krav på invandrare är dåligt.

Mitt tips är att Moderaterna, med rätta, ångrar att Alliansen och Miljöpartiet gjorde upp om flyktingpolitiken. Jag var positiv till det då. Men efteråt kan man konstatera att det gjorde att sju av riksdagspartierna fick nästan en identisk flyktingpolitik. Främlingsfientliga sd blev enda utmanarna vilket gynnat partiet. Dåvarande m-ordföranden Fredrik Reinfeldts "öppna era hjärtan" gjorde inte situationen bättre. Flyktinguppgörelsen gav också en signal om att de berörda partierna inte tog integrationsproblemen på allvar även om det givetvis inte var syftet.

Men pendeln kan svänga för långt åt andra hållet. Om några år är det möjligt m-politiker konstaterar att deras nya flyktingpolitik blev för ensidig. Krav på invandrare är givetvis bra. Men övertydliga krav för att vinna tillbaka sympatisörer från ett annat parti är dåligt.

onsdag 6 september 2017

Svart.


Ibland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer.... filosofi.... det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss. .....


De flesta känner till att islamistiska terrorister 11 september 2001 kapade två flygplan för att attackera World trade center i New York och genom ett tredje det militära högkvarteret Pentagon. Men det fanns även ett fjärde flygplan. Det är vad filmen Flight 93 handlar om.

Det är inte tillåtet att ha mobiler påslagna på ett flygplan men någon hade det och snabbt spreds ryktet bland passagerarna att terrorister attackerar USA. De flesta fick panik. Folk ringde anhöriga och förklarade "I love you". Några avslöjade koden till ett kassaskåp. Alla visste att de snart skulle dö. Dock fanns det fyra män, bland dem bögen Mark Bingham, som fattade att syftet för de som kapat planet var att attackera ännu ett mål. De är osäkert vilket det var men ett alternativ var Vita huset.

Allt blir svart i sista scenen.

Även de fyra männen visste de skulle dö även om de lyckades nå in i kabinen vilket de till sist gjorde. De slog bort piloterna. Planet störtar. Filmen slutar med att allt blir svart 10 sekunder i sista scenen.

För några år sedan kommenterade jag boken Och så var de bara en av Agatha Christie. Även där blev allt till sist svart. Mördaren hade begått självmord. På något vis var det obehagligare än om mördaren varit kvar.

Jag älskar melankolisk eurodisco. Och det intro som har mest svärta i den genren är den här versionen av tyske Fancy (som är gay om än inte öppet) och hans When guardian angels cry.

Svart.

Mörker. Och sedan ljus?

fredag 1 september 2017

Ulf Kristersson (m) som lär bli ny partiledare har rätt om sd.


Det är förmodligen i princip redan avgjort. Ulf Kristersson (bilden) blir näste ordförande i m. Givetvis kan något dramatiskt hända närmaste veckorna. Men just nu krävs det närmast en nyhet om att han sexuellt ofredat en kvinna (vilket jag inte har någon indikation på vill jag förtydliga) för att stoppa honom från att bli partiledare.

När riksdagen röstade ja till att införa partnerskapslagen 1994 var Moderaterna emot. Men två riksdagsledamöter trotsade partiets inofficiella motstånd. Dels förre m-ordföranden Fredrik Reinfeldt, dels Ulf Kristersson. Kristersson har visat, precis som Reinfeldt, att han i en avgörande stund stod upp för lika rättigheter när nästan alla andra partikolleger svek. Kristersson har dock inte varit bland de främsta i sitt parti att jobba för HBTQ-rättigheter. Därför bör han inte bemötas annat än med försiktig optimism om han vill bli statsminister 2018.

Moderaterna har utvecklats successivt till att bli ett HBTQ-vänligt parti. Kristersson måste nu bevisa att han ännu står upp för våra rättigheter. Även när det blir kritik från ultra-konservativa. Som han gjorde den där dagen när riksdagen beslutade om att införa partnerskapsreformen.

Dialog med sd, inte förhandlingar.

När det gäller relationen till sd är jag och m dock ense. Låt mig citera mig själv från en tidigare bloggpost.
.... Sd är ett främlingsfientligt, HBT-negativt och EU-fientligt parti. Det framförde jag redan när jag startade den här bloggen för 8 år sedan och det håller jag fast vid idag. Sd bör givetvis inte betraktas som ett borgerligt parti som ska bli en del av en borgerlig regering efter valet 2018. Sd har även visat att de inte är mogna att ens bli stödparti ("danska alternativet"), skeletten ramlar ur garderoben igen och igen. Sverigedemokraterna har dessutom att halv-nazistiskt ursprung vilket Dansk folkeparti inte har, kravet på förändring bör därmed bli starkare på sd innan de eventuellt får bli officiellt stödparti. Men nuvarande beröringsskräck är kontraproduktiv. Sd kallar sig "det enda oppositionsalternativet". Trots att de har fel där och trots att de - ibland med rätta - blir hånade så är det deras främsta trumfkort inför valet 2018. Populister skyr ansvar - just därför är nuvarande strategi om att betrakta dem som "oberörbara" fel....
För näste ordförande i Moderaterna blir det viktigt att kommunicera ut budskapet om relationen till sd. M bör tydligt förklara att de kan föra en dialog med sd. Nuvarande beröringsskräck från de flesta partier är fånig.

Men lika viktigt blir att m står upp för en del saker, HBTQ-vänlighet, jämställdhet, anti-rasism, internationellt samarbete inom EU, miljön etc. "Det där förhandlar vi inte om, vi går hellre i opposition än ger efter för er där" bör en m-ledare vara tydlig med närhelst sd-folk kontaktar hen. Utan den tydligheten lär m snabbt hamna i kris igen.